House of Pertijs

Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door HouseOfPertijs.com, behulp van onze leveranciers en diverse vakliteratuur.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer HouseOfPertijs.com hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door HouseOfPertijs.com niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
HouseOfPertijs.com of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HouseOfPertijs.com of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.Copyright 2012 HouseOfPertijs.com